Åstrupvej 14

Af 

 

Villa tegnet af bygmester og arkitekt J. Jürgensen. Facaderne står endnu i dag i deres oprindelige historicistiske form. Den er meget karakteristisk i sit udseende med pudsede flader, der brydes af udsmykninger af mursten, hvilket er en yndet dekorationstype for denne stil. Villaen er sammensat af flere forskellige bygningskroppe, som er både store og små i deres udformning. Bl.a. et tårn med pyramidetag, hvilket alt sammen giver et spændende og palæagtigt udseende.

Villaerne langs Åstrupvej er i høj grad præget af nationalromantismen, som var en del af historicismen.

Den nationalromantiske stil kunne indeholde elementer som eksempelvis kviste i bindingsværk påsat et hus opført i mursten, og i det hele taget var vekslende murflader i puds og tegl en yndet dekoration.

Storegade 88 blev i 1892 opført som ”kreishaus” og stod som et pragteksemplar udi nationalromantisk stil, bygningen var opført, så den skulle ligne en borg og med mange smukke detaljer i murværket udført i forskellige typer murflader. Desværre blev den i 1920’erne overpudset, så mange af bygningens særegne detaljer ikke længere kan ses.

Åstrupvej 16 fra 1909 er et godt eksempel på, hvordan man brugte bindingsværk i den nationalromantiske stil, da man her lod gavlen opføre i bindingsværk.

Træværket er fremhævet ved at være bemalet i en blågrøn farve, der tydeligt adskiller træet fra den hvidkalkede teglstensmur. Husets hjørne er udformet som et rundt tårn med spir, hvilket også er et ofte anvendt træk i den nationalromantiske arkitektur.

Åstrupvej opstod, da gården Ladegårds jord blev solgt fra og udstykket til byggegrunde. Ladegård hørte oprindeligt til Hansborg. Efter slottets brand i midten af 1600-tallet blev ladegården et selvstændigt fyrstegods uden hovedbygning. I 1781 blev Ladegårds jord solgt til udstykning.

I starten af 1800-tallet begyndte det bedre borgerskab at bygge store villaer uden for byen, på landet. Den første som byggede på Åstrupvej, var Niels von Krogh, der opførte nr. 13 som landsted. Efterhånden bebyggedes vejen og landligheden forsvandt.

Litt.: By og Land Haderslev 50 år. Haderslev 2014, s.68-69.

Jacobsen, H.C.: Haderslev Ladegård – senere Ladegård Parceller, Langs Fjord og Dam 2013, s. 69-80.

Huset står med sit oprindelige udseende, bortset fra det nye tag, som kostede tårnets tag dets klokkeform.
  • Åstrupvej 14
    Åstrupvej 14