Åstrupvej 31

Af 

 

Tegnet af arkitekten Walther Czygan. Selvom Czygan kun virkede som arkitekt i Haderslev i to år, 1909-11, nåede han at sætte sit aftryk på byen, bl.a. var han en af stifterne bag Foreningen til Pleje af hjemlig Bygningskunst i Haderslev Kreds i 1909, sammen med bl.a. Peder Gram. Foreningens formål var at bevare og videreføre egnens hjemlige byggestil, det man kalder hjemstavnsstil. Dog viste det sig efter kort tid, at foreningen var delt i to; en tysk- og en danskpræget, hvor Czygan kom til at repræsentere den tyske, mens Peder Gram repræsenterede den danske.

Selvom der fandtes både en dansk og en tysk retning i Haderslev, så kan det være meget svært at skelne imellem de nationale islæt på bygningerne, idet begge retninger tager udgangspunkt i det samme områdes arkitektur. Der er også eksempler på, at den dansksindede Gram tegnede bygninger for de preussiske myndigheder.

Hjemstavnsstilen var et opgør med historicismen, selvom man også i hjemstavnsstilen trak på tidligere tiders arkitektur, så var på en mere kontrolleret facon, hvor man især havde for øje, at arkitekturen havde baggrund i det lokale. Bygninger opført i hjemstavnsstil er altid velproportionerede i størrelsesforholdene, de er oftest opmuret i røde teglsten med stik og murværksdetaljer og gerne hvidkalkede gesimser, samt hvide døre og vinduer med sprosser. Taget er gerne røde teglsten.

Villaen Åstrupvej 31 er godt eksempel på den type hjemstavnsstil, som Czygan dyrkede. Husene havde ofte mansardtag, hvor taget er ”knækket”, og hans bygninger var præget af nybarok med inspiration fra jugendstilen. Rækværket på 1.etage er inspireret af jugend, men det er uvist, om det er Czygan, som har tegnet dette.

Nærmest dør om dør med denne bygning ligger en villa tegnet af Gram i hjemstavnsstil, nemlig Åstrupvej 27, hvilket gør det muligt at sammenligne de to herrers forskellige stilarter. Her er det barokken og klassicismen, som har været inspiration, og som det kan ses, er udtrykket helt anderledes fra Czygans. Bygningen virker mere enkel og symmetrisk, meget lig de huse i Bedre Byggeskik Gram senere tegnede.

Litt.: Dragsbo, P.: Ud med Italien, leve Møgeltønder i Sønderjysk Månedsskrift 2003, nr.10. s.244-253.

Jacobsen, H.C.: Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev i Langs Fjord og Dam. 2014.

Tegnet af arkitekten Walther Czygan.
  • Åstrupvej 31
    Åstrupvej 31