Apotekergade 9

Af 

 

Hjorteapoteket lå i Apotekergade 9 fra 1557 til 2001. Det nuværende hus blev bygget af apoteker Julius Wilhelm Colenburg i 1842, som erstatning for et bindingsværkshus fra 1682. En del af kælderen fra dette hus indgår i det nye.

Huset er et fint eksempel på senempiren, som var klassicismens sidste form. Vinduesindfatningerne er på anden etage trukket helt ned til kordongesimsen, hvilket er typisk for stilen. Det samme er butiksvinduerne, som på det tidspunkt var noget helt nyt i dansk arkitektur. Lignende butiksvinduer fandtes mange steder i Storegade, men er desværre, for de flestes vedkommende, blevet erstattet af store firkantede ruder.

Bygmester var Paul Christiansen (1807-1893), som var Haderslevs mest fremtrædende bygmester i midten af 1800-tallet. Han var deputeret borger i Haderslev fra 1843-50, oldermand for murerlaget og underviste håndværkere i tegning på Frederiksskolen. Han døde i 1893 under et familiebesøg i USA. Ud over Apotekergade 9 stod han bl.a. for Slotsgrunden 1, Naffet 39 og Apotekergade 13.

Da Paul Christiansen var på valsen opholdt han sig bl.a. i Berlin. Her stiftede han bekendtskab med Karl Friedrich Schinkels værker, som tydeligvis var en kilde til inspiration for Christiansen. Studerer man f.eks. Schinkels Berliner Bauakademie, bygget fra 1832-1836, vil man lægge mærke til vinduerne, som minder meget om dem Christiansen benyttede på Apotekergade 9 og Naffet 39.

Litt.: Hartmann, Sys (red.): Huse i Haderslev bd. 1. 1982. s. 85-87

Henneke, Jørgen: Bygmester Paul Christiansen og hans slægt, Langs fjord og dam 2008. s. 9;15

  • Apotekergade 9
    Apotekergade 9