Badstuegade 16

Af 

 

Opført af knappemager Andreas Pedersen i tidlig klassicistisk stil.

Huset har en meget symmetrisk udseende facade, hvilket er kendetegnende for klassicistiske bygninger. Denne symmetri har man opnået ved bl.a. at etablere nogle linjer i huset, som skaber et roligt udseende. Det drejer sig eksempelvis om de lodrette pilastre på bygningens hjørner og den vandrette, glatte frise, som løber i etageskellet.

Midterpartiet, som også udgør indgangspartiet, er ligesom på Slotsgrunden 1 fremhævet. Først og fremmest ved at selve sektionen springer en lille smule frem i murværket, og ligeledes ved at den nederste etage er kvaderfuget.

Døren fremstår ligeledes meget klassicistisk med sine draperier og nærmest søjleagtige udskæringer. Over døren er en skulptur af den romerske jagtgudinde Diana placeret. Det er en kakkelovnsfigur fremstillet på Næs Jærnværk i Norge. Figurens mytologi gør opmærksom på bygningens antikke inspiration, men også selve brugen af kvindefiguren kan minde om de klassiske karyatider, hvilket er søjler udfærdiget som kvinder, der bærer et tag eller lignende.

På hver side af indgangspartiet prydes facaden af karnapper, som formodentligt er påsat bygningen i slutningen af 1800-tallet, men som stemmer meget fint overens med bygningens klassicistiske udtryk.

Også inde i bygningen er den udstyret med smukke detaljer. Indgangspartiet med trappe til 1.etage har mange fint udskårne detaljer. I 1913 udskiftede man et rundt kammer midt i rummet med det søjleparti, som ses i dag.

Bygningen Gravene 1 fra 1882, som er en hjørneejendom, er opført i nyklassicistisk stil, hvor man igen lader sig inspirere af antikken. Facaden ud mod Nørregade er blevet udstyret med en fin kvindeskulptur i facaden.

Litt.: Fangel, H.: Fredede huse i Haderslev. Haderslev 1989, s.23-27.

Huset er opført i klassicistisk stil.
  • Badstuegade 16
    Badstuegade 16