Brødre i bitter strid lagde landsby øde

Af Mads Leen Jensen

 

Udgravningen af en hidtil ukendt gård fra slutningen af 1500-tallet kan meget vel være en vigtig brik i jagten på den forsvundne landsby Vårbjerg. Landsbyen blev nedlagt som følge af en bitter strid mellem de to brødre Gregers og Frantz Ahlefeldt på godset Søgård. I sidste halvdel af 1500-tallet opførte de to grene af familien Ahlefeldt en herregård på landsbyens marker og Vårbjerg blev derved nedlagt. Der er ingen historiske kilder, der angiver, hvor præcist landsbyen lå, men det er sandsynligt, at gården som arkæologerne udgravede i 2008 kan være en af de sidste gårde i Vårbjerg landsby.

Den udgravede gård

På det sted der i dag er blevet til en tilkørselsrampe til motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg lå der i slutningen af 1500-tallet en stor slesvigsk gård.

Gården bestod af et stort hovedhus på knap 300 m2 og en mindre ladebygning på omkring 120 m2. Begge bygninger er formodentlig opført med bulvæg. Midt på gårdspladsen mellem husene fandt man desuden en del keramikskår, der kan dateres 1600-tallet (se billede 1).

Til gården hørte også en brønd, der ved udgravningen viste sig at have en bevaret trækonstruktion af kantstillede egetræsplanker (se billede 2). Disse egetræsplanker er dendrokronologisk (*) dateret til år 1575. I brønden fandtes flere velbevarede brugsgenstande (se billede 3).

Udgravningen var for lille til at finde ud af, om gården indgik i et fællesskab – en landsby, eller om det er en enkelt liggende gård. For forståelsen af lokalhistorien er det en vigtig detalje at finde ud af, om gården tilhørte den forsvundne landsby Vårbjerg, der ifølge historiske kilder skulle have ligget et eller andet sted på disse marker. Selv om der ikke blev fundet spor efter andre gårde under udgravningen kan de godt ligge på markerne omkring udgravningen – almindelige gårde fra denne tid kan let fylde flere hektar.

De magtfulde Ahlefeldter og landsbyen Vårbjerg

Hele området hørte i 15-1600-tallet under den mægtige adelsslægt Ahlefeldt, der havde hovedsæde på Søgård – det største gods i Sønderjylland på denne tid. I 1500-tallet var Ahlefeldts dominans i Lundtoft herred overvældende. De ejede stort set alle gårdene i herredet. Indtil 1535 var det lykkedes familien at holde godset udelt, men da brødrene Frantz og Gregers Ahlefeldt skulle overtage arven efter faderen gik det ikke længere: De kunne ikke enes og delte Søgård og al fæstegodset imellem sig. For landsbyen Vårbjerg, der bestod af otte gårde, betød det, at brødrene fik fire gårde hver.

Begge brødre døde i krigen mod Ditmarsken i 1559, men Søgård forblev delt mellem de to grene af slægten. I sidste halvdel af 1500-tallet opførte de to slægtsgrene to små herregårde, Grøngrøft og Ladegård, på markerne ved landsbyen Vårbjerg. Landsbyen blev i den forbindelse formodentligt nedlagt. Den forsvandt i hvert fald gradvist fra de historiske kilder og ingen ved i dag, præcist hvor den har ligget.

På baggrund af de to bygningers grundplan og erfaringer fra andre lignende gårde fra 1600-tallet (både tegninger og stadig eksisterende gårde), har museet lavet et rekonstruktionsforslag til, hvordan gården har set ud (se billederne 4-8).

Kassen består af kantstillede egeplanker.
  • Brødre i bitter strid lagde landsby øde
    Brødre i bitter strid lagde landsby øde