En middelalderlandsbys rødder

Af Gunvor Christiansen

 

Tidspunktet for, hvornår vore nuværende landsbyer opstod, er til stadig diskussion. Nogle landsbyer opstod i den tidlige middelalder, mens andre har deres rødder længere tilbage i tiden. Arkæologer fra Haderslev Museum foretog i 2003 en udgravning, der hvor Emmerske Efterskole nordøst for Tønder i dag ligger. Her fik vi endnu en brik til forståelsen af, hvornår dette sted blev beboet. Udgravningen viste, sammen med flere tidligere udgravninger i området, at der har boet mennesker i Emmerske langt tilbage i jernalderen.

Jernalderlandsbyen

På kortet ( se billede 1) kan man se, hvor der er foretaget udgravninger ved Emmerske. Den første blev gennemført i 1982 og var forårsaget af nedlæggelsen af en naturgasledning (nr. 2 på kortet). Denne udgravning viste, at der i germansk jernalder, 5-600-tallet e. Kr., her syd for Åbenråvej lå en landsby. Der blev bl.a. fundet 7 beboelseshuse og 3 værkstedshuse, kaldet grubehuse. Beboelseshusene var omkring 200 m2 store og indeholdt formentlig også en staldende. I forbindelse med disse blev der også udgravet hegnsforløb. Hegnene var med til at markere ejendomsretten over de forskellige huse og viser os, at husene lå i en landsby. Ud over at være bønder havde beboerne i husene også en anden indtægtskilde. Der blev nemlig også udgravet 23 slaggegruber, der viste, at man i landsbyen har udvundet jern. Lokalområdet indeholder myremalm (læs mere om jernudvinding under Oldtidsglimtet Kvæg og Myremalm ved Brede å), og i mange landsbyer på denne egn fremstillede man jern i germansk jernalder. Under udgravningen blev der fundet en smuk dragtnål, en såkaldt fibula (se billede 2).  

Vikingetid

Ved en udgravning i 1984 stødte museet godt 200 m længere mod nordøst igen på bebyggelsesspor. Denne gang var de lidt yngre, nemlig fra vikingetiden (nr. 3 på kortet). Her fandtes der også spor fra langhuse og grubehuse, og det var i 1984 første gang man fandt bopladslevn fra vikingetiden i Sønderjylland nord for grænsen. Denne landsby er uden tvivl efterkommeren efter landsbyen fra germansk jernalder. Ved udgravningen fandtes bl.a. fibler – dvs. dragtnåle – af en type, der var almindeligt at bruge i 800-tallet (se billede 3).

Ikke langt derfra, lige nord for Åbenråvej, er der også spor fra vikingetiden (nr. 5 på kortet). Præcis der hvor Emmerske efterskole i dag har en sportshal liggende, dukkede der i 2003 ved en arkæologisk udgravning gårde op blandt andet fra vikingetiden (se billede 4), denne gang i form af en gård fra den yngre vikingetid, perioden lige omkring år 1000. Huset lå langs udgravningsgrænsen, så der kan sagtens ligge rester fra flere bygninger på stedet.

Ældre middelalder

Ud over denne bygning blev der desuden udgravet to beboelseshuse fra ældre middelalder (1000-1200), liggende med 50 meters mellemrum. De to middelalderhuse var del af en mindre landsby, da der er fundet rester af hegn omkring husene. Der blev udgravet ikke mindre end 5 brønde, hvilket tyder på at landsbyen har ligget her igennem flere generationer (se billede 5). Det er sandsynligt, at det ene hus fra ældre middelalder har afløst huset fra den sene vikingetid.

Skriftlige kilder

Landsbyen Emmerske er nævnt første gang i 1481, mens den mindre samling gårde umiddelbart vest for udgravningerne, kaldet Toft (billede 1), er omtalt allerede i 1286. Den landsby, som er fundet ved udgravningerne, ser ud til at opstå en gang i jernalderen, hvorefter den flytter sig nogle gange i løbet af vikingetiden og den ældre middelalder. Med de skriftlige kilders indtog støder arkæologi og historie sammen, og giver os indblik i et lille geografisk område, hvor der gennem en periode fra germansk jernalder har boet mennesker. Deres landsby flyttede nogle gange, indtil engang i middelalderen, hvor både Toft og Emmerske dukker op. Om landsbyen fra jernalder og vikingetid så er forgængeren til den ene eller den anden er svært at vide!

  • En middelalderlandsbys rødder
    En middelalderlandsbys rødder