Gåskærgade 28

Af 

 

Gåskærgade 28 blev bygget i 1854. Bygningen var beregnet til byens latinskole, som i lang tid havde efterspurgt nye lokaler da de gamle, på Domkirkepladsen, grundet stigende elevtal, ikke længere slog til.

Bygningen er et af Haderslevs mest iøjnefaldende eksempler på den historicistiske arkitektur. Med sine kamtakkede gavle og rundbuede vinduer skuer bygningen tilbage til middelalderens kirkebyggeri, og virker derfor meget ældre end den egentlig er. Bygningen er en blanding af forskellige stilarter; de rundbuede vinduer er et klart nik til romansk bygningskunst, mens kamtakkerne nærmere hører til gotikken.

Kendetegnet for den historicistiske arkitektur var netop at man forsøgte at efterligne tidligere tiders huse. Det havde man gjort i årevis; klassicismen var en genoplivelse af antikken, men som en følge af romantikkens stigende bevidsthed om nationalitet begyndte man også at få øjnene op for andre historiske stilarter, især dem som havde været udbredt i sit hjemland. Sådan holdt man sin kultur og historie i hævd, hvilket var særligt aktuelt i Sønderjylland, i tiden efter Treårskrigen.

Bygningen blev tegnet af arkitekt L. Winstrup (1815-1889). Winstrup var stadsbygmester i Flensborg, og blev i 1857 også hyret til at stå for en ombygning af det gamle rådhus i Lavgade, som han udførte i samme stil som latinskolen.

Litt.: Hartmann, Sys (red.): Huse i Haderslev bd. 2. 1982. s. 105-108

  • Gåskærgade 28
    Gåskærgade 28