Gården der ikke flyttede sig!

Af Tenna R. Kristensen

 

I forbindelse med renoveringen og istandsættelsen af Jollmands gård i landsbyen Holm vest for Nordborg, blev der i 2004 fundet kulturlag og stolpehuller fra en ældre gård på stedet. Fundet af en landbrugsbygning fra middelalderen inde i en stående bygning fra 1700-tallet er relativt sjældent. Hovedparten af de arkæologisk undersøgte middelaldergårde ligger enten i det åbne land eller i udkanten af de nuværende landsbyer. Men i Jollmands gård ses altså et sjældent eksempel på en gård, der har ligget på nøjagtig samme sted i flere hundrede år, ligesom den ældste gård også synes at respektere den yngre gårds dimensioner.

Kroggård

Gårdsanlægget består i sin nuværende form af én sammenhængende længe formet som en krog – heraf navnet “kroggård”. Længst mod øst findes gårdens beboelsesafdeling derefter følger kostald (Billede 1), foderlo, hestestald, en vognport og lade.  Syd for bygningen befinder sig mødding, gårdsplads, rester af en karunkel (kornlade) og fundamenterne til et bagehus (billede 2). Bygningen ligger på et plateau som mod øst og syd falder ned mod et vådområde. Mod vest grænser bygningen op til en vej, Damgade, og tidligere har der også umiddelbart nord for bygningen løbet en vej. Gårdens lidt specielle krogform (som dog også kendes fra andre alsiske gårde) synes derfor at være bestemt ud fra topografien og ældre matrikelforhold (billede 3).

De arkæologiske fund

Under gulvet i beboelsesafdelingen blev der fundet rester af en senmiddelalderlig bygning i flere faser (billede 4). Middelalderanlæggene var ikke overraskende forstyrret af den yngre bygning. Det kunne konstateres, at der gennem tiden er blevet foretaget en del afgravninger af gulvet i forbindelse med reparationer og ombygninger. Bevaringsforholdene var derfor meget uensartede. Men der var alligevel tilstrækkeligt med bevarede spor af den middelalderlige bygning til at kunne fastslå, at den har haft jordgravede, tagbærende vægstolper, lige vægge og en ret endegavl mod øst (billede 5). Den vestlige gavl blev ikke fundet og ligger formentlig under den nuværende stald. Den senmiddelalderlige bygning synes at følge den nuværende bygnings dimensioner – hvorfor det næsten kan se ud som om den nuværende bygning er opført udenpå den gamle. Der er derfor meget der tyder på, at gården har ligget på samme sted siden 13-1400 tallet, om end den er ombygget og udvidet flere gange allerede i middelalderen. Nordvæggen ser ud til at være udskiftet mindst en gang, og ved flere lejligheder er bygningen blevet forlænget med et fag mod øst (billede 6).

Slægten Jollmand

Gården har de sidste 200 år været i slægten Jollmands eje og var senest beboet af to ugifte søskende Anna Cathrine og Peter, hvoraf den længstlevende, Peter Jollmand, solgte jorden fra og oprettede fonden “Jollmand’s Gård” med det formål at sikre gårdens oprindelige bygninger gennem fredning og med henblik på at etablere et landbrugsmuseum. Ved Peter Jollmands død i oktober 1999 var stedet forfaldent og i akut behov for istandsættelse (billede 7). Fonden skal sikre driften af stedet, men restaureringen er finansieret af andre fonde bl.a. Realdanmark, Sydbank Sønderjyllands Fond og også Kulturarvsstyrelsen har støttet projektet. En støtteforening bestående af en gruppe aktive lokalhistorisk interesserede holmboere har stået for al det omfattende praktiske arbejde med oprydningen og vedligeholdelse og holder stedet åbent for offentligheden.

Foto: Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.
  • Gården der ikke flyttede sig!
    Gården der ikke flyttede sig!