Kasernen

Af 

 

Kasernen blev opført, da Sønderjylland var en del af Tyskland, og bevillingen til at bygge kasernen kom fra Berlin.

Stilistisk er den inspireret af italiensk fæstningsarkitektur fra 1400-1500-tallet, stilen kaldes italiensk-romansk.

Kaserner i denne stil findes rundt om i hele Europa og er ikke specielt tysk i sin udformning. Ikke desto mindre var kasernen i Haderslev et tydelig magtsymbol fra tysk side om, at man både beskyttede og beherskede dette fjerntliggende grænseområde.

Inspirationen fra borgene ses bl.a. på de krenelerede tårne.

Døre og vinduer er rundbuede som i det romanske kirkebyggeri, og sammen med bygningens gennemgående symmetriske konstruktion er alle disse elementer med til at skabe en stærk bygning, der udstråler en vis bastanthed.

Kasernen står som symbol på den kaotiske historie, Sønderjylland har gennemgået. I debatten om lukning af kaserner rundt om i Danmark stod det klart, at kasernerne i Haderslev og Sønderborg anses for at være nationale symboler i det sønderjyske. Det kan synes mærkværdigt taget i betragtning, at det var tyskerne, som opførte disse to kaserner. Men symbolværdien i at bygningerne er ”erobret” og bruges af de danske soldater, har givet især sønderjyderne et helt andet forhold til bygningerne.

Litt.: Dragsbo, P.: En fælles kulturarv, Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920. Sønderborg Slot 2011. s. 77-78.

Fangel, H.: Haderslev Bys Historie 1800-1945, bd.2. Haderslev 1996, s.57-64.

Jacobsen, H.C.: Fra tyske undertrykkelsessymboler til sønderjyske nationalsymboler, Sønderjysk Månedsskrift 4, 2013. s.129-134.

Lindvang, A.(red): Under syv flag. Haderslev Kaserne 1888-1988.. 1988.

Et stort og bombastisk byggeri som man lod opføre umiddelbart uden for byen. Foto: Haderslev Kaserne.
  • Kasernen
    Kasernen