Lavgade 5

Af 

 

Det forhenværende rådhus er siden sin opførelse i renæssancen flere gange ombygget. Bl.a. i 1855 hvor arkitekt Laurits Albert Winstrup stod for ombygningen, og igen i 1897 hvor bygningen blev forhøjet med en ekstra etage. Ved forhøjningen valgte man at bibeholde Winstrups stil, da den historicistiske stil stadig var populær i 1890’erne.

Det udseende bygningen har i dag stammer stort set fra, da Winstrup stod for ombygningen af huset. T.O. Achelis bringer en tegning af rådhuset før ombygningen i 1855 i sin bog om Haderslev bys historie, og det ses hvorledes, Winstrup ændrede rådhusets udseende til at være mere symmetrisk og pyntet.

Det er typisk historicistisk, at man henter inspiration i fortidens arkitektur, og på rådhuset ses også en sammensmeltning af flere forskellige stilarter. Kamtakkerne, som Winstrup havde en særlig forkærlighed for, og indgangspartiets spidsbuede døråbninger stammer fra det gotiske kirkebyggeri. Vinduerne i den nederste etage kan med sine runde buer minde om de romanske vinduer, som kendes fra det tidligste kirkebyggeri, om end de på rådhuset er noget større end den tidlige middelalders vinduer.

Winstrup var i sit virke en meget anerkendt arkitekt, som især satte sit præg i det slesvigske område, først som stadsarkitekt i Flensborg og siden kongelig bygningsinspektør i Slesvig, Nørrejylland og på Fyn. Han var også arkitekten bag den nye latinskole, Gåskærgade 28 fra 1854, som kan minde om det gamle rådhus.

Litt.: Achelis, T.O.: Haderslev by i gamle dage, 1929. s. 39-47.

Thielsen, S.: Det gamle rådhus i Lavgade i Langs Fjord og Dam. Haderslev 2014. s.62-72.

Det gamle rådhus.
  • Lavgade 5
    Lavgade 5