Lille Klingbjerg 6

Af 

 

Huset er et godt eksempel på at de mindre huse også kunne være med når det gjaldt facadeudsmykning. Det blev oprindeligt opført før 1721, som et bindingsværkshus, men mellem 1834 og 1839 blev facaden og vestgavlen grundmuret. Ved samme lejlighed blev facaden skubbet længere ud mod gaden og taget forhøjet. Det var enten her, eller i 1853 at facaden fik sit nuværende udseende. De resterende vægge blev grundmuret i 1988.

Facaden er ekstremt veludsmykket med pilastre, vinduesbryn og en sirligt udført frise langs gesimsen. Frisens mønster stammer fra Hamburgs Neubau, og findes på mange andre huse i Haderslev bl.a. Naffet 39, Slotsgrunden 3 og Storegade 42. Der er slet ikke plads til alt pynten, så øverst sidder pilastrene delvist inde i vinduesindfatningerne.

Det virker måske underligt at man valgte at bruge så mange kræfter på at få facaden til at se pæn ud, mens andre vægge blev ignoreret. Men det var faktisk meget normal praksis, i hele landet, at man kun grundmurede de dele som vendte ud mod gaden. Det findes der flere eksempler på i Haderslev, bl.a. Storegade 57. Da man lavede facaden på Lille Klingbjerg 6 stod der bygninger på begge sider, så derfor kunne forbipasserende kun se den pæne facade.

Litt.: Hartmann, Sys (red.): Huse i Haderslev bd. 1. 1982. s. 165-166

  • Lille Klingbjerg 6
    Lille Klingbjerg 6