Med hertugen på jagt

Af Frauke Witte

 

Den jagtglade hertug, Hans den Ældre (1521-1580), lod et lille, men meget moderne lystslot opføre ca. 10 km øst for Tønder. Det stod færdigt i 1570. Slottet, der lå midt i et vildtrigt jagtterræn, blev i de følgende 10 år det foretrukne udgangspunkt for hertugens fyrstelige jagtselskaber (billede 1). Efter hertugens død blev slottet brugt som stenbrud og endelig nedrevet i 1656.  Ruinerne af slottet blev udgravet af Nationalmuseet 1953-54 og igen i 1960.

Det var hertugens bygmester, Hercules von Oberberg, som byggede det moderne slot efter forbillede af tilsvarende nederlandske renæssanceslotte, men også inspireret af samtidigt fransk og italiensk byggeri. Hercules von Oberberg var en fremtrædende renæssancearkitekt, der bl.a. også byggede Hansborg Slot i Haderslev og Tønning Slot, indrettede kirkesalen på Sønderborg Slot og på Gottorp, lavede Tønderhus om til en moderne fæstning og hjalp Peter Rantzau med at bygge Trøjborg.

De arkæologiske undersøgelser viste, at Grøngård i modsætning til de store tre- og firefløjede slotte blev bygget som en enkelt, næsten kvadratisk bygning med en grundplan på 16×18 m. I hvert hjørne var placeret et ottekantet tårn (billede 2). Fra skriftlige beretninger vides desuden, at det var på tre etager. Det har været et vandslot i en kunstig sø med en bro over til det faste land udgående fra en meget speciel sydfacade med en søjlebåret balkon, en såkaldt loggia. (billede 3).

Til Grøngård blev der indkøbt glas, fliser og andre byggematerialer i Holland. En inventarliste, ”Inventarium zum Grönenhavn”, som blev udfærdiget efter hertugens død 1580, afslører at slottet var pragtfuldt indrettet, både til hertugens komfort, men også til repræsentativ brug. I listen gennemgås bygningen rum for rum, og indretningen og de løse genstande oplistes. Ud over at der bliver sat navn på ruminddelingen får man også at vide, at der fandtes f. eks. mindst 30 senge, mønstrede puder, natlamper, jagttrofæer på væggene, røde og grønne duge, messinglysestager og meget mere.

Under udgravningerne blev der bl.a. fundet sandsten fra søjlerne og bygningsudsmykningen samt skiferplader fra taget.  Disse genstande er siden af Nationalmuseet overdraget til Museum Sønderjylland –Arkæologi Haderslev. Det gælder også de mange fund fra udgravningen, som bl.a. omfatter meget køkken- og bordtøj. Potter og fade af lertøj er mest af lokalt produktion, mens stentøj, fajance og porcelæn var blevet importeret på samme måde som de flotte romerglas og vinkrukkerne, der blev fundet (billede 4 og 5).

Både beskrivelsen af slottet i de skriftlige kilder og fundene fra udgravningerne tegner et billede af et fornemt lille slot, hvis arkitektur har været helt moderne og enestående for samtiden, og som var pragtfuldt indrettet. Hertugen kunne med jagtslottet og de herfra afholdte jagter vise sin status som fyrste overfor både slægtninge og andre adelige.

I dag er det muligt at se resterne af slottets fundamenter i engen ved siden af den gamle avlsgård, det nuværende Grøngård (billede 6 og 7).

 

6. Ruinerne
  • Med hertugen på jagt
    Med hertugen på jagt