Menneskets ældste ven

Af Tom Holck

 

Hunden er som bekendt menneskets bedste ven. Ved Slivsøen i Hoptrup blev der i 1963 fundet et meget gammelt hundekranie. Hundekraniet har store ligheder med en ulv, som den er tæt beslægtet med. Måske var det slet ikke mennesket, der tæmmede ulven og fik hunden som sit første husdyr. Ny viden tyder på, at det kunne være ulven, der opsøgte mennesket og udviklede partnerskabet.

En hund fra stenalderen

Den nu afdøde amatørarkæolog C. Peter Holm boede i mange år i Hoptrup. Rygtet siger, at der ikke gik en dag uden at han var ude og rekognoscere og lede efter oldsager på markerne i området omkring Slivsøen.

En dag i 1963 fandt han lige vest for Brærå-broen ved kanalen til Slivsøen dette kranie. På lokaliteten blev desuden fundet flere hundeknogler og flintredskaber. Fundet blev sendt til hans gode ven, zoolog Kim Aaris Sørensen på Zoologisk Museum i København, hvor det blev nærmere undersøgt. Kraniet stammer fra en tidlig tamhund; Canis Familiaris og dateres til Kongemosekultur ca. 6800 f. Kr. (se billede 1)

Hunden er tæt beslægtet med ulven

Måske er det ét af de ældste hundekranier, vi kender fra Danmark. På Museet Gottorp Slot i Slesvig er der udstillet et kranie næsten helt magen til (se billede 1) . det er fundet i Ellerbæk, men er ikke helt så gammelt. Museet kender også andre hunde fra oldtiden. Ved udgravningerne i Ejsbøl Mose i Haderslev blev der fundet hundeknogler og et ødelagt hunde-kranie. Denne hund lignede en Rottweiler og var beslægtet med de nulevende Mastiff-hunde. Vi ved, at romerne avlede på hunde og frembragte disse hunderacer – der er tale om en såkaldt kamphund, som blev brugt i krig. Ejsbølhunden, som kom hertil med fjenden, er formentlig blevet aflivet på bedste Rambo-manér med et velrettet slag i kraniet. Hunden er blevet smidt i mosen sammen med fjendens andre våben. Læs mere om Ejsbøl Mose og hvad udgravningerne af mosen kan fortælle her: http://oldtidsglimt.dk/projects/vold-mord-og-modbydeligheder/

Et venskab opstår

Partnerskabet mellem ulven og mennesket startede for 35.000 år siden. Det moderne menneske indvandrede fra Afrika til Europa. Ulven blev tæmmet og hunden, menneskets bedste ven, opstod.

Fra oldtiden har vi hundekranier, der viser, at vi har haft hunden som husdyr og formentlig brugt den til jagt. Ulven blev domesticeret for 14-16.000 år siden med en spredning på 9.000-34.000 år baseret på antagelser om mutationshastighed.  Det er en lidt langhåret ny videnskab.

Tæmningen af ulven er således sket før Danmark dukkede frem af istiden. Vi må antage, at vi gennem kontakt med folkeslag fra Europa, har fået hunden indført som husdyr.

Domesticeringen af Canis Lupus, som ulven hedder på latin, er sket i Nordafrika, og vi har af den vej fået hunden. Hunden er knyttet til netop det moderne menneske, homo sapiens. Neandertalerne har ikke haft hunden.  Det kan have været endnu et søm til Neandertalermandens kiste.

Mellem hund og ulv er mennesket

Det er ikke sikkert, det er mennesket, der har fået ideen til partnerskabet med ulven. Muligvis har ulven  opsøgt mennesket. Det har lettet dens tilværelse og givet bedre fødemuligheder at være tilknyttet mennesket. Gennem ulvens sociale evner har den vænnet sig til mennesker, og forstået at holde sig i baggrunden, så vi også lærte at accepterer den. På denne måde er der sket en domesticering, og en tæmning af ulven.  Hunden var menneskets første husdyr. Først langt senere kom andre tamdyr til.

Den venlige ulv

I Font-de-Gaume-hulen nær  Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil i Dordogne, syd-vest Frankrig, er der et hulemaleri af ulven sammen med mere end 200 billeder ( se billede 2)

Desværre eksisterer netop dette billede ikke mere, da det blev ødelagt, da man lavede en ny og mere publikumsvenlig indgang til hulen.

Billederne dateres til Magdaleneperioden og er op til 25.000 år gamle. De er lavet af Cro Magnon-mennesket. Hulen blev opdaget i 1901.

Ulven fremstår venlig, med en tillidsfuldt attitude og ligner næsten en hund. Måske et bevis på menneskets tillid og begyndende venskab med ulven.

 

Litteratur:

Om hulen og hulemaleriet af en ulv : http://donsmaps.com/fontdegaume.html

Genome Sequencing Highlights the Dymamic Early History of Dogs. PLOS Genetics. Publiceret 16. januar 2014. DOI 10.1371/ joural.pgen.1004016

Hunting in Northern Europe until 1500 AD – Old Traditions and Regional Developments, Continental Sources and Continental Influences, 2013.  Se kap. Hunde i mesolitikum

Fossil dog and wolves from Palaeolithic sites in Belgium, the Ukraine and Russia: Osteometry, ancient DNA and stable isotopes. Journal of Archaeological Science 36 (2): 472-90. DOI: 10.1016/j.jas.2008  09.033.

  • Menneskets ældste ven
    Menneskets ældste ven