Møllepladsen 4

Af 

 

Opført af Det kongelige Rentekammer som slotsvandmølle, hvad den fungerede som indtil 1965. Der har på dette sted været vandmølle siden middelalderen.

Bygningen er tidstypisk i den forstand, at den er udført med ensartethed og stringens. Den fremstår meget bastant i sin fremtoning, og nordgavlens hjørneaffasninger forstærker dette udtryk i og med, at det får bygningen til at fremstå som en helstøbt blok, man har skåret hjørnerne af. Hjørneaffasninger har også en praktisk funktion, i og med at de gør det muligt, for en vogn at køre rundt om hjørnet og holde under hejseværket.

På nordgavlen ses stadig møllens hejsekvist og luger, som minder om, at man engang hejste tunge kornsække fra møllepladsen og op på loftet til opbevaring, i dag har møllen en helt anden funktion, nemlig som teater.

På møllepladsen er der op til flere mindesmærker og tavler, der gør opmærksom på den til tider tumultagtige historie, som pladsen og byen har gennemlevet.

Til minde om kampen mellem danske og preussiske tropper ved Sønderbro den 29. juni 1848 er der over indgangen fra gaden indmuret to kanonkugler. Og en mindetavle for de der faldt den 9.april 1940 er ligeledes opsat på Møllens mur.

På et af husene overfor møllen er indmuret en mindetavle i 1.etages højde, til minde om en af danskhedens store fortalere i Slesvig.

Litt.: H. Fangel: Haderslev Bys Historie 1800-1945, bd.1. Haderslev 1975, s.478-484.

Møllen har tidligere haft en større tilbygning, som nu er væk, så møllen igen står nogenlunde, som da den blev opført.
  • Møllepladsen 4
    Møllepladsen 4