Naffet 2

Af 

 

Naffet 2 fremstår i dag med klassicistisk facade, men har indeni forskellige elementer i barok stil.

Bygningen har gennem århundrederne været brugt til forskellige formål. Den ældste del af bygningen menes at kunne dateres tilbage til det middelalderlige Haderslevhus’ jægeri, ca. 1576, men huset har ligeledes været beboet af amtsforvaltere frem til ca.1855.

Store dele af bygningen er sandsynligvis opført med sten fra det i 1644 nedbrændte renæssanceslot Hansborg, da man i gårdsiden har fundet sten af samme størrelse og materiale, som er blevet fundet ved udgravninger af slottet.

Bygningen var tidligere opført i bindingsværk ud til gaden, men under en meget tiltrængt restaurering i 1989 genskabte man den klassicistiske facade fra 1805.

Flere steder inde i huset kan man finde detaljer i barokstil, eksempelvis døre og det øverste led af trappen er udsmykket i barok stil.

I den barokke stilart, som flere detaljer inde i huset er udført i, ligges vægt på lys og skygge-virkninger, f.eks. ved at profilerne bliver dybere, så kontrasten fremstår skarpere, og man forsøger at fremhæve lodrette linjer i byggeriet. Bl.a. begynder man at fremhæve bygningens midterparti, ved at give den en meget fremspringende gavltrekant på facaden, hvilket man kan se på Naffet 14 fra ca. 1740.

På siden af Naffet 2 kan man stadig ane bindingsværket gennem kalkningen.

Litt.: Fangel, H.: Fredede huse i Haderslev. Haderslev 1989, s.21.

Husets ældste dele kan dateres tilbage til 1576, det fremstår i dag med en klassicistisk facade.
  • Naffet 2
    Naffet 2