Naffet 24

Af 

 

Naffet 24 er bygget i egetræsbindingsværk. Bybilledet var både i middelalder og renæssance præget af bindingsværkshuse som dette og andre eksempler, der ses på ruten.

Bygningen indgik oprindeligt i en række á 11 såkaldte boder, der var tilknyttet Hansborg. De fungerede som lejeboliger for det lavere personale, som var ansat på slottet, det kunne eksempelvis være køkkenpersonalet.

Nr. 26 var også en del af denne boderække og er et eksempel på hvordan, husene blev ombygget i 1800-tallet, så de fik moderne murstensfacader.

Den originale indretning af huset afspejles efter restaureringen 1978-79 i rummenes opbygning, med en stue ud mod gaden og bagtil et køkken. I skellet mellem de to rum er henholdsvis en alkove og et ildsted, som det ses på grundplanen.

Døren sidder ca. 50 cm under det nuværende gadeniveau. Det illustrerer meget fint, hvor meget byens terræn igennem århundrederne har hævet sig som følge af den ophobning af affald, byggerester og andre levn, som er blevet efterladt og nedtrampet i gadeforløbene.

Litt: Fangel, H., L. Madsen & J. Røjskær: Haderslev i 700 år, 1992. s. 25.

Renæssancehus fra før år 1600.
  • Naffet 24
    Naffet 24