Naffet 28

1904 - Historicisme

 

Huset er opført i jugendstil i 1904 af købmand Hans Sohl med N. Jürgensen som bygmester.

Jugendstilen falder ind under den arkitektoniske stilperiode, som benævnes historicisme. Men på sin vis var jugend faktisk et opgør med de historiske stilarter, som genbrugte elementer i arkitekturen fra ældre tider.

Det bløde og organiske formsprog var nyt, og inspirationen blev hentet i naturen. Elementer som blomsterranker og svungne mønstre optræder gerne både i det udskårne træværk og i murværket på bygninger opført i jugendstil.

Jugendstilen blev aldrig voldsomt populær i Danmark, og derfor er der heller ikke mere end en håndfuld bygninger at finde i byen. Der blev generelt ikke opført særligt mange huse på denne tid, og dem man opførte blev for det meste bygget i hjemstavnsstil, som var meget populær i dette område.

Især døre og vinduer på Naffet 28 bærer tydeligt præg af den elegante jugendstil, hvor ornamentikkens indtryk er let og åbent.

Bygningen er opført i røde teglsten og dekoreret med pudsede felter og grønglaserede formsten i bånd hen over facaden. Sammenspillet mellem de forskellige elementer skaber en dynamisk vekselvirkning, hvilket også er et typisk træk fra denne stil. Bygningen er udført i en typisk berlinsk og nordtysk stil, hvor bygningskroppen ikke har det samme lette, svungne udtryk, som ses i eksempelvis Frankrig og repræsenteres i de føromtalte døre på Naffet 28.

Gåskærgade 1 er ligeledes tegnet af N. Jürgensen og bærer ligesom Naffet 28 kendetegnende træk fra jugendstilen, bl.a. er bygningen gennemgående præget af bløde buer.

Litt.: Dragsbo, P.: Jugendstil i Sønderjylland, Sønderjyllands Kulturmiljøer – nr. 15. Haderslev 2010.

 

 

Billeder

Gavle
Naffet 28’s gavle er meget typiske for jugendstilen med deres runde former.
Døren
Her kommer jugendstilens forkærlighed for svungne mønstre virkeligt til sin ret.
Detalje
Vekselvirkningen mellem bygningens forskellige felter af grønglaserede sten, røde teglsten og pudsede dekorationer er typisk jugend.
Gåskærgade 1
Her har man valgt at pudse facaden, hvilket giver et helt andet udseende og andre dekorationsmuligheder.