Nørregade 16

Af 

 

Huset er opført af skomager Chr. Bruhn og er et meget tidstypisk hus for den historicistiske periodes nygotiske stil, der også kaldes Hannover-stil, som især tyske arkitekter favoriserede.

I 1880’erne var det blevet moderne at dekorere sin gule murstensbygning med røde teglsten, hvilket man også har gjort her. Samtlige dekorationer i murværket er udført i røde teglsten.

Over bygningens hjørne er opført en karnap, som øverst toppes af en spirkrone, hvilket er med til at give bygningen et stateligt udseende, og som med kronens spidse udseende henleder tanken på de gotiske kirkers opadstræbende tårne og spir. Tagene er belagt med det karakteristiske skiffer, som gør det muligt at lave nogle meget stejle tage.

Bygningen bærer nogle af de samme delelementer som Ultanggårds stuehus, der er et pragteksemplar udi nygotikken. Gården er tegnet af Flensborg-arkitekten Alexander W. Prale og opført i gule mursten med dekorationer i rødt tegl og formsten. Gården er ligeledes udstyret med et tårnagtigt spir på taget, og man har dekoreret taget med skifersten i forskellige farver, der danner fine mønstre. Man har dekoreret med træ og smedejern, der er med til at skabe husets karakteristiske detaljerige udseende.

Bispegade 3 er ligeledes opført i nygotik, om end den er lidt anderledes i sit udtryk end Nørregade 16. Her har man opført bygningen i røde murstenslignende fliser med dekorationer i cementpuds, og huset bærer et tårn, som i høj grad kan minde om Nørregades karnap med spirkrone.

Også Gravene 22b er opført i samme nygotiske stil med gule teglsten og dekorationer i murværket udført i røde teglsten. Dette er ligesom huset på Nørregade en hjørnebygning, og selvom man her ikke har karnap eller tårn, så har man over hjørnet en gavlkvist der med sine skråt afskårne hjørner har det karakteristiske nygotiske præg.

Litt.: Furdal, K. (red.): Sønderjysk arkitektur gennem 900 år. Sønderjyllands Kulturmiljøer – nr.12. Haderslev 2006.

Kulturarvsstyrelsen, Fredede & Bevaringsværdige Bygninger – Ultanggård:

https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=95597199

Bygningen er opført i nygotisk stil.
  • Nørregade 16
    Nørregade 16