Nørregade 40

1852

 

 

Huset blev opført i 1820’erne i en etage, men fik i 1852 tilføjet en anden etage. Ved denne lejlighed fik huset sin nuværende facade. Huset har beholdt det udseende det fik i 1852, med undtagelse af murkronen som stammer fra 1880 og de to fag mod nord, med porten, som kom til i 1938.

Huset er vel nok det mest formfuldendte eksempel på senempiren som findes i Haderslev. Vinduesindfatningerne er ført ned til gesimsen hvilket, som nævnt ved Apotekergade 9, er et typisk træk for stilen. Ud over det er hele facaden kvaderfuget, der er indsat dekorationsfelter, mellem vinduerne og gesimsen, og kvadringen i første etage er fremstående så den er mere tydelig end kvadringen på anden etage. Disse er alle grundlæggende elementer i senempiren. Brugen af støbejern, i balkon og gelænder, var også meget moderne i tiden.

Senempiren var en videreudvikling af klassicismen. Mens man studerede romersk arkitektur i Italien, faldt man over den italienske renæssances huse, som man fik lyst til at efterligne. Disse huse var bygget i kraftige kvadersten, men da man fandt at det var et upraktisk byggemateriale, i forhold til mursten, efterlignede man det med kvaderfugning.

Litt.: Hartmann, Sys (red.): Huse i Haderslev bd. 2. 1982. s. 170

 

 

Billeder

Frise
Frisen på Gåskærgade 4 er magen til den på Nørregade 40.
Italiensk renæssance
Palazzo Medici i Firenze. Læg mærke til kvadrene som bliver mindre tydelige med hver etage. Kilde: Wikimedia