Nybyggere fra vikingetiden

Af Gunvor Christiansen

 

Når man i dag kører forbi Vollerup på Als, kan man se et stort solfangeranlæg i byens udkant. Standser man op og går tættere på, ser man noget helt andet. Her findes nemlig en markering af en gård, der lå der, for mere end 1000 år siden (se billede 1). I begyndelsen af vikingetiden (700-850 e. Kr.) blev der på dette sted bygget et hus på 270 m2.  Sporene fra huset så igen dagens lys i 2007, hvor det lod sig afsløre ved en arkæologisk forundersøgelse.

I folkevandringens kølvand – en ny tid begynder

Ifølge den angelsaksiske præst og historiker Beda (671-735 e. Kr.) udvandrede jyder, anglere og saksere til England i midten af 400-tallet. I de efterfølgende godt 200 år lå landet øde, og skoven bredte sig. I begyndelsen af yngre germansk jernalder ca. (650-700 e. Kr.) blev skoven atter ryddet. Folk fra nord og øst befolkede området ned til Slien og Danevirke. Det var en udvikling, der fortsatte i vikingetid (800-1050) og ældre middelalder (1050-1250). Særlig intens synes den at være på Als og Sundeved, hvor mange nye gårde og gravpladser blev anlagt.

Huset

Gården i Vollerup er netop fra denne ”nybyggerperioden”. Huset var knap 37 m langt og op til 7,25 m bredt (se billede 2). Langvæggene var buede, mens gavlene var tilnærmelsesvis rette. Taget var båret af syv sæt stolper. De stod i to rækker, som fulgte den buede væglinje. Det yderste sæt var i begge ender sat i gavlen. Huset har antagelig været delt i flere rum: Opholdsrum, lade og stald. Der var fire indgange: Tre i langvæggene og en i østgavlen. Alle døre var sat let indtrukket i forhold til væggen. Væggene var stavbyggede og sat i en væggrøft. Den buede stolpesætning viser, at tagryggen har været med ”svineryg”. Det vil sige, at den krummer. Huset er således højest på midten (se billede 3).

Det treskibede langhus – oldtidens typehus

På grund af tagstolpernes placering kaldes den slags huse for treskibede langhuse. Siden begyndelsen af bronzealderen (1800 f. Kr.) har det været oldtidens typehus. De buede langvægge og rette gavle med tagbærende stolper er tidstypiske. De hører hjemme i yngre germansk jernalder og frem til slutningen af vikingetiden (700-1050 e. Kr.). Efterhånden mindskes antallet af tagbærende stolpesæt. Vollerup-huset er nok bygget i tidsrummet 700-850 e. Kr. Vollerup-huset er et af de første af sin art på Als. Andre slog sig ned kun 11 km mod nordvest, i Vestre Sottrup. Husene er næsten identiske (se billede 4).

Tegning af Vollerup-huset med udgangspunkt i udgravningens opmålinger. Tegner: Jørgen Andersen.
  • Nybyggere fra vikingetiden
    Nybyggere fra vikingetiden