Red hvad reddes kan!

Af Lennart S. Madsen

 

I dag er metaldetektorer almindeligt udbredte, og museet har et godt samarbejde med en lang række detektorbrugere. På den måde opdager vi langt flere områder med fortidsminder, end hvad vi gjorde før metaldetektoren blev populær. Men der er dog igennem tiden gjort mange spektakulære fund, også af metal, blot fordi finderen har haft sine øjne med sig. Et sådant fund blev gjort i Sdr. Vollum ved Bredebro sidst i april 1985. Skoleelev Jens Christian Petersen var på markarbejde hos gårdejer Søren Degn Clausen, og fandt to sølvmønter liggende på jorden (se billede 1). Han viste dem til gårdejeren, der straks ringede til museet. Da udgravningen var slut nogle dage senere var der fundet i alt 329 mønter med en samlet vægt på 7,7 kg – et af Danmarks største fund fra Svenskekrigenes tid.

Svenskekrigene

I 1600-tallet var Hertugdømmerne gentagne gange udsat for at blive besat af et stort antal lejetropper under de såkaldte svenskekrige. To langvarige besættelser fandt sted under Trediveårskrigen (1618-1648), nemlig 1625-29 og 1643-45, og 1657-58 erobrede svenskerne hele Danmark ved at gå over de frosne bælter, og efter freden i Roskilde 1658 fortsatte krigen endnu to år. Endelig 1675-79 var der atter krig mod Sverige. Det meste af 1600-tallet var præget af disse krige, og hver gang gik det naturligvis ud over lokalbefolkningen.

Soldaternes hærgen

De soldater, der udkæmpede disse krige, var lejesoldater, og en del af deres løn kom ved at udplyndre lokalbefolkningen, hvor de nu opholdt sig (se billede 2). Det var ligegyldigt, om det var egne eller fjendens tropper, det gik altid ud over lokalbefolkningen. Var man heldig blev man bare udplyndret, var man uheldig blev gårde og landsbyer brændt og folk dræbt. Hertugdømmernes befolkning var særligt udsatte i de tre perioder, hvor lejetropperne boede i området: 1627-29, 1643-45 og endelig 1657-60. De to første perioder var slemme, men tiden mellem 1657 og 1660 var langt, langt værre. Først var de svenske tropper i landet, og derefter kom en dansk lejehær på 30.000 mand, bl.a. bestående af polske lejesoldater. De blev i Hertugdømmerne i godt to år og hærgede og plyndrede igennem alle år (se billede 3). I 1662 var over halvdelen af alle gårde i det udstrakte Haderslev Amt således ubeboede!

Møntskatten

Der var derfor god grund til at grave sine værdigenstande ned, når en hær nærmede sig. Ved Sdr. Vollum er det en holden mand, der har begravet sin store opsparing af sølvmønter i et lille vådområde udenfor landsbyen ( se billede 4). Vi kender ikke hans navn, men han har sandsynligvis været en lokal storbonde, eller måske nærmere kaptajn med eget skib og internationale kontakter, for hans formue stammede mange steder fra. Skatten bestod af 242 hele dalere (dvs. en stor sølvmønt med en vægt på ca. 29 gram og et sølvindhold på 25-26 gram), 19 halvdalere, 13 kvartdalere, 12 nordtyske mark, 20 engelske og irske shillings, 11 sixpence og endelig 11 prøjsiske og polske tregroschen. Dalerne stammer fra mange europæiske lande (52 lande og byer), og de mange mønter spreder sig i tid fra ca. 1540 til 1642 (billede 5, 6 og 7). Flere er helt specielle, bl.a. de ti spanske sølvdalere, hvoraf de fleste er slået i Mexico. Sådanne mønter er aldrig fundet tidligere i Danmark. Værdien af de mange mønter er naturligvis stor – det har vel i datidens økonomi rakt til at købe omkring 20 okser

Hvornår blev den gravet ned

Den yngste mønt i samlingen er præget 1642, og skatten må derfor være gravet ned kort derefter, altså i 1643. På det tidspunkt nærmede general Torstensson sig overraskende landet med sine svenske lejetropper, og der har været al mulig grund til at skynde sig ud af landsbyen for at begrave sine vigtigste ejendele, så snart man hørte om den truende fare. Når det var overstået kunne man altid hente det igen. Det gjorde sølvskattens ejermand bare ikke – uvist af hvilken grund!

Litteratur

Jørgen Steen Jensen: ”Mønskatten fra Sønder Vollum” i Nordslesvigske Museer, nr. 21, 1996.

[:da]Nedgravet i nærheden af gården Hørløkke i Skrydstrup sogn. Foto: Michael Andrikopolous.[:de]Den såkaldte Hørløkke-skat, nedgravet i nærheden af gården Hørløkke i Skrydstrup sogn af gårdejer Hans Nielsen i 1657. Foto: Michael Andrikopolous.[:]
  • Red hvad reddes kan!
    Red hvad reddes kan!