Rolighedsvej 22

Af 

 

Tegnet af Peder Gram, som er en af de arkitekter, der har haft den største betydning for opførelsen af huse i starten af 1900-tallet i Haderslev. I sit tidlige virke bar hans bygninger præg af en hjemstavnsstil med historicistiske elementer, denne stilart blev dog afløst af Bedre Byggeskik. Her kan bl.a. nævnes Rolighedsvej, Marielystvej og Aarøsundvej, som eksempler på steder hvor Gram opførte en del huse i Bedre Byggeskik. Han er i den grad en arkitekt, som har sat sit præg på Haderslev, og især med sine boliger opført i sidstnævnte byggestil; otte af de huse om ligger på Rolighedsvej og seks på Mellemgade, har Gram tegnet.

Bygningen Rolighedsvej 22 er opført i stilen Bedre Byggeskik. Ideologien bag denne stil var at opføre holdbare huse i gode materialer, som skulle være både smukke og praktiske. Typisk for stilen er de røde teglsten eller en glatpudset mur og rødt teglhængt tag eller naturskifer, på denne bygning har man hentet inspiration i klassicismen, hvilket tydeligt ses på facadens dekoration af hvide kapitæler, som ”bærer” en gavltrekant. Mange huse i Bedre Byggeskik er dog udført uden sådan facadedekoration, da man forsøgte at begrænse, om end dog ikke udelade, den pyntesyge, som tidligere herskede.

Bedre Byggeskik havde stort fokus på det gode danske håndværk, og man hentede inspiration fra Møgeltønders ældre huse. Enkelhed og symmetri var nogle af nøgleordene bag stilen.

Flere af Peder Grams huse er ligesom dette hus opført i Bedre Byggeskik men stadig med elementer kendt fra den historicistiske eller klassiske periode. Eksempelvis bærer den tidligere præstegård på Hertug Valdemarsvej elementer fra rokokoen, men peger i sit udtryk med røde mursten, rødt tegltag, hvide sprossede vinduer og gedigne håndværk frem mod den Bedre Byggeskik.

I kontrast til boligerne opført i Bedre Byggeskik finder man også på Rolighedsvej fire huse opført i 1968, hvor stilen var en helt anden. Her er taget fladt, vinduerne er uden sprosser og isat i ’bånd’ med træværk imellem. Husene har en praktisk udformning, men er helt uden den nostalgi og glæde for det gode håndværk som de omgivende huse i Bedre Byggestil.

Litt.: Jessen, J.T.: Peder Gram og andre arkitekter i Haderslev 1909-1930, Sønderjysk Månedsskrift 2003, nr. 10. s.273-281.

Facadedekorationen giver huset et karakteristisk udseende.
  • Rolighedsvej 22
    Rolighedsvej 22