Rolighedsvej 9

Af 

 

Huset er vendt med gavlen mod gaden og er et typisk eksempel på et hus opført i Bedre Byggeskik. Det er opført med røde mursten, rødt tegltag, hvide vinduer og døre og en hvid gesims. Ydermere er gavlen udstyret med en halvrund karnap midt på facaden, der ikke forstyrrer husets symmetri.

Der er en stor uniformitet på husene på Rolighedsvej, de er mere eller mindre alle sammen opført i Bedre Byggeskik og især den nordligste del af gaden, som støder op til Åstrupvej, er opført over samme skabelon. Stort set alle husene er opført i 1920’erne og starten af 30’erne, og de fleste er opført med gavlen ud mod gaden, evt. med karnap, og i rød murstensvæg med hvide vinduer og nogle steder hvide gesimser.

Nr. 9 har en grundform, der er mere eller mindre lig sine naboers, men man har valgt at tilføje den rundbuede karnap, hvilket giver huset et lidt mere personligt præg, om end det stadig passer smukt ind i vejens udtryk. Selvom husene har et meget ensartede udtryk, og Rolighedsvej derfor er en meget harmonisk udseende vej, så er der alligevel plads til huse med lidt forskellige udformninger.

På Marielystvej og Bakkevej er husene opført nogenlunde samtidig med husene på Rolighedsvej og er også opført i Bedre Byggeskik. Hvor Peder Gram rådede og regerede på Rolighedsvej, så var det på Bakkevej i høj grad arkitekterne Jürgensen, som her satte deres præg. Derfor er der også variationer i byggerierne på de forskellige veje, om end det er inden for det samme tema; godt gedigent håndværk i gammel dansk tradition.

Litt.: Miljøministeriet Planstyrelsen: Kommuneatlas Haderslev. 1991.

Rolighedsvej 9 er opført i gedigent dansk håndværk, som stadig står smukt og velholdt.
  • Rolighedsvej 9
    Rolighedsvej 9