Skibbrogade 25

Af 

 

Huset blev bygget i 1856 af murermester G.F. Dücker. Oprindeligt var der indkørsel i midten af huset, men den blev sløjfet i 1881. I den forbindelse anlagde man også kælderen. Desuden er kvisten ændret.

Af alle husene i Skibbrogade er nr. 25 det fornemmeste. Den indeholder mange af klassicismens kvaliteter. Hele facaden er oppudset så man ikke kan se murstenene. Soklen (den nederste grå del, med kældervinduerne) er kvaderfuget, dvs. der er trukket streger i pudsen for at få det til at se ud som om den er bygget op af store kvadersten. Facaden er lodret inddelt af søjlelignende piller som kaldes pilastre. Vandret er facaden inddelt af profilerede bånd som hedder gesimser. En gesims mellem etager kaldes en kordongesims, mens en gesims langs murkronen kaldes hovedgesimsen. Den fremstående del under vinduerne hedder en sålbænk. De midterste vinduer har ingen indfatninger, men er i stedet udstyret med vinduesbryn som sidder over dem, ligesom øjenbryn. Vinduesbrynene her på bygningen (profilerede fladbuer som mødes og løber lodret ned) er meget normale for samtidens huse i Haderslev.

Skibbrogade nr. 11-25 opstod i 1850’erne som lejligheder, beregnet til middelklassefamilier. På dette tidspunkt var lejligheder en relativt ny boligform. Hvis man før i tiden ikke havde råd til at eje sin egen jord lejede man sig ind i såkaldte boder; småhuse beregnet til udlejning. Skibbrogade 1-9 var en del af sådan en boderække.

Litt.: Hartmann, Sys (red.): Huse i Haderslev bd. 1. 1982. s. 234

  • Skibbrogade 25
    Skibbrogade 25