Slotsgade 20

Af 

 

I midten af 1500-tallet lod Hertug Hans den Ældre den middelalderlige borg Haderslevhus nedrive efter opførelsen af renæssanceslottet Hansborg.

Borgens grund blev herefter udstykket som parceller til de ansatte ved hertugens hof, og i 1577 blev Slotsgade 20 givet til skifferdækker Philip, som opførte et bindingsværkshus i renæssancestil.

I 1835 fik husets facade det klassicistiske udseende, man ser i dag, huset var oprindeligt opført som gavlhus med en sidefløj, men ved facadens ombygning nedtog man gavlen og gjorde gavlhuset til langhus. Inspirationen til den nye facade er tydeligvis hentet i antikken, hvilket afspejles i det enkle udtryk med dekorerede friser og dørens indfatning, som leder tanken hen på de gamle græske templer.

I baggården er husets oprindelige stil bibeholdt, og her kan man se de udskårne knægte i typisk renæssancestil, der bærer udkragningen.

Renæssancen kom til Danmark via Nederlandene fra Italien, og den danske stil blev ad denne omvej derfor mere afdæmpet end den italienske.

Gårdspladsens opbygning er et godt eksempel på, hvordan man forsøgte at skabe rum, så der var plads til dyr, vogne og lignende, ved at lade husene i gården blive smallere og smallere. Dette kan også ses i baggården til Slotsgade 31, som er fra 1575 og Naffet 14 fra 1740, som ses på billedet.

Under en restaurering i 1976-80 blotlagde man indenfor en række vægmalerier fra 1660’erne. Den samme type dekoration kan findes på Møntmestergården i Den Gamle By i Århus, hvor man har rekonstrueret to rum med bemaling af vægge og lofter.

  • Slotsgade 20
    Slotsgade 20