Slotsgrunden 1

1836-37 - Klassicisme

 

Huset er opført af murermester Paul Christiansen, og er et godt eksempel på et hus opført i klassicistisk stil.

I husets facade, som vender ud mod Slotsgrunden, er midterpartiet fremhævet med en kvist og en let fremskudt position i hele partiet. Denne fremhævelse af midterpartiet er med til at give bygningen et harmonisk og ligevægtigt udseende. Den midterbetonede facade er meget almindelig for sin tid, hvor man efterstræbte klassiske idealer om enkelhed og symmetri.

I midterpartiets underste etage er pudsen refendfuget for at efterligne en underetage opført i store kvadersten.  De to øvre etager er inddelt af pilastre, og øverst er gavltrekanten pyntet med enkle detaljer i relief.

Vindue og dør i stueetagen til hver side af midterpartiet har fået en gesims, hvilket både er dekorativt men også praktisk til beskyttelse af døren mod regn.

Selve dørene er ligeledes typisk klassicistiske med deres facetterede fyldninger og harmoniske udtryk, de er dog af nyere dato, men altså udført i en stil som passer til huset.

Alt i alt får huset et udtryk af at være pyntet men efter en stringent forskrift, som skaber sammenhæng og lige linjer i arkitekturen. 

Gammelting 1-2 bør nævnes, hvis man ønsker at se flere klassicistiske bygninger, de er begge opført i 1820’erne.

Litt.: Furdal, K. (red.): Sønderjysk arkitektur gennem 900 år. Sønderjyllands Kulturmiljøer – nr.12. Haderslev 2006. s. 21-24.

 

 

Billeder

Kvistens gavl
Gavltrekanten med friser og dekorationer inspireret af antikkens arkitektur. Pilastrene skal se ud, som de bærer gavltrekanten.
Nye døre
Slotsgrunden 1’s dør er et godt eksempel på, hvordan man kan give gamle huse nye døre uden at skæmme helhedsindtrykket.
Slotsgrunden 1
Også langsiden er meget klassicistisk med vinduernes taktfasthed og den overordnede symmetri i bygningen.
Slotsgrunden 1
Huset er en meget symmetrisk, klassicistisk bygning.
Gammelting
Ligesom huset på Slotsgrunden 1 er bygningerne på Gammelting meget symmetriske.