Store Klingbjerg 8

Af 

 

Opført af vognmand Hieronimus Jacob Hüttmann.

Omkring 1850’erne begynder den historicistiske stil at etablere sig i byggeriet som afløsning for den klassicistiske stil, om end der i den nye stil stadig kan optræde bygninger med inspiration i den klassiske verden. Det ses eksempelvis på St. Klingbjerg. Bygningen er udsmykket med enkle dekorationer i form af bryn over vinduerne, tandfriser og lisener, som inddeler muren. Især frisen og lisenerne er inspireret af den klassiske arkitektur.

Gaden St. Klingbjerg er et godt eksempel på, hvordan arkitektoniske stilarter og perioder blander sig med hinanden i en by. I denne lille gade er der nemlig både bindingsværksbygninger, der stammer helt tilbage til slutningen af 1500-tallet men også moderne bygninger fra 1988.

St. Klingbjerg 7 er et af de ældste huse i gaden og opført i bindingsværk efter branden i 1627. I kontrast til dette bindingsværk er på den anden side opført tre huse fra midten af 1800-tallet, nr. 4, 6 og 8, som alle er opført i teglsten men med meget forskellige udtryk.

Frem for at pudse sin facade begyndte man i 1800-tallet at lade stenene stå, som de var, for derved at bruge det udtryk de gule maskinfremstillede sten gav. Blandt andet Badstuegade 6 er et godt eksempel på den samme tendens, som ses på St. Klingbjerg 8 og 4.

De mest moderne huse i gaden er nr. 10 og 12, der til sammenligning med de dekorerede ældre huse fremstår noget anonyme i deres udtryk.

Huset er opført i historicistisk stil.
  • Store Klingbjerg 8
    Store Klingbjerg 8