Vold og værn i ældre jernalder

Af Lisbeth Christensen

 

Olgerdiget er et mere end tolv km langt forsvarsværk, som blev anlagt mellem Tinglev og Aabenraa. Det starter nær Gårdeby ved Gejlå, som er en del af Vidå-systemet. Herfra fortsætter det øst om Tinglev, videre mod Uge og op til Urnehoved øst for Bolderslev. (se billede 5 ). Antagelig har det fortsat helt ud til Åbenrå Fjord.

Olgerdigets funktion har været at danne spærring, hvor der ikke findes naturlige grænser i form af vandløb, søer eller moser. Det består af palisadehegn, grav og vold. Anlægget er dateret dendrokronologisk. Ved at tælle og måle årringene i det bevarede egetræ fra palisaderne kan man se, at anlægget er opført i 1. årh. e.Kr.

Overleveret i folkemunde

Navnet – Olgerdiget – er fra gammel tid overleveret i folkemunde. Første gang, det optræder i litteraturen, er i Pontoppidans ”Danske Atlas” fra 1768. Anlægget bliver også kaldt Ollemers Vold og Olmersdige. Olgerdiget har en lang udgravningshistorie. Den første udgravning fandt sted i 1928. Senest er der gravet i Olgerdiget i 2003 i forbindelse med opførelsen af en ny stald ved Ligård nær Uge.

Palisader så langt øjet rækker

Udgravningerne har afsløret, at Olgerdiget består af et varierende antal palisaderækker, som over større strækninger er suppleret med en grav og vold (se billede 1-3). Beregninger viser, at der brugt omkring 90.000 egestammer til at lave palisaderne (se billede 4).

Kollektivt forsvarsværk

I 1. årh. boede anglerne i området omkring Slien og Flensborg Fjord. For at beskytte sig mod Over Jerstal-kredsen autonome småstammer mod nord blev Olgerdiget anlagt som en del af en grænse tværs over Jylland fra udmundingen af Vidåen i Vadehavet mod vest til Åbenrå Fjord i øst.

Tidligere var det opfattelsen, at Olgerdiget blev anlagt i begyndelsen af 3. årh. f.Kr. Udgravningen fra 2003 har dog vist, at Olgerdiget har mindst tre byggefaser. Det er grundlagt mellem 40 og 50 e.Kr. og udbygget og repareret mellem 80 og 90 e.Kr. og igen mellem 100 og 110 e.Kr. Efter 150 e.Kr. bliver Olgerdiget afløst af ”Æ Vold” ca. 4 km nord for Rødekro. Det betyder, at Olgerdiget bliver opgivet og forsvarslinjen rykker mod nord mod Genner Bugt. I opbygning og udseende ligner ”Æ Vold” fuldstændig Olgerdiget.

Anlægget vidner om en kompleks magtstruktur i Sydslesvig, som har formået at opføre og vedligeholde dette store, kollektive forsvarsværk. Her er det nærliggende at tænke på en tidlig rigsdannelse. Er det rigtigt, må Olgerdiget betragtes som en rigsgrænse – den hidtil ældste i Sydskandinavien.

[:da]Tegning: Jørgen Andersen, Arkæologi Haderslev.[:de]1. Rekonstruktionstegning af Olgerdiget.[:]
  • Vold og værn i ældre jernalder
    Vold og værn i ældre jernalder